International Society for Krishna Consciousness - Founder-Acharya: His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Maharashtra Padayatra 2020 Itinerary

July 1, 2021

January 2020

 

01/01/20 – Kotoli, Hanuman Mandir – 6.9 km.

02/01/20 – Kale, Dharmaraj Mandir. – 9.1 km

03/01/20 – Salvan, Jyotirlinga Mandir. – 11 km

04/01/20 – Khokurle, Krushna sambandh Prabhujis home. – 12 km

05/01/20 – Narveli, Krushna sambandh Prabhu.

06/01/20 – Narveli, Krushna sambandh Prabhu – 14km

07/01/20 – Baveli, Shiv Mandir. – 16 km

08/01/20 – Durgam gad, Santosh Guravs home – 8 km

09/01/20 – Tarale, Dutta Mandir -10 km

10/01/20 – Radhanagari, Gram Panchayat hall – 7.3 km

11/01/20 – Khindi Vharawade, Dutta Mandir. – 10 km

12/01/20 – Kapileshwar, Sant Krupa Prabhujis home.

13/01/20 – Kapileshwar, Sant Krupa Prabhujis home – 6.9 km

14/01/20 – Arjunwada, Devottees home. – 5.9 km

15/01/20 – Bhogavati, Dr, Raikers home. – 11 km

16/01/20 – Haladi, Dutta Mandir. – 9 km

17/01/20 – ISKCON Kolhapur.

18/01/20 – ISKCON Kolhapur. – 13 km

19/01/20 – Sambhaji Nagar, Subal Gaurang Prabhu. – 2.8 km

20/01/20 – Behind Royal Palace, Vrundavan Chandra prabhus home. – 4.4 km

21/01/20 – Shiroli Sangli Phata, Budale Mangal Karyalay. – 6.7 km

22/01/20 – Atigre.

23/01/20 – Atigre. – 9.1 km

24/01/20 – Ichalkaranji, ISKCON temple – 12 km.

25/01/20 – Ichalkaranji, ISKCON temple

26/01/20 – Ichalkaranji, ISKCON temple

27/01/20 – Ichalkaranji, ISKCON temple

28/01/20 – Ichalkaranji, ISKCON temple – 12 km

29/01/20 – Rangoli, Shiv Mandir. – 11 km

30/01/20 – Hupari, Ram Mandir. – 6.5 km

31/01/20 – Mauje Vadgaon, Vitthal Mandir – 11 km

 

February 2020

 

01/02/20 – Kagal, Radha Krushna Mandir.

02/02/20 – Kagal, Radha Krushna Mandir. – 23 km

03/02/20 – Saundalga, Renuka Mandir. – 12 km

04/02/20 – Nipani, Namhatt Centre.

05/02/20 – Nipani, Namhatt Centre. – 11 km

06/02/20 – Lingnur, Vitthal Mandir. – 11 km

07/02/20 – Swarupali, Bhopeshwari Mandir.

08/02/20 – Sonali, Devottees home. – 8 km

09/02/20 – Murgud, Vitthal Mandir. – 6.4 km

10/02/20 – Kapsi, Vitthal Mandir. – 8 km

11/02/20 – Bahirewadi, Dutta Mandir. – 9 km

12/02/20 – Gadhinglaj, Shiv Mandir. – 8.1 km

13/02/20 – Bhadgaon, Achyuta Krushna Prabhus home. – 3 km

14/02/20 – Kanoli, School. – 12 km

15/02/20 – Ajara, Ravalnath mandir. – 13 km

16/02/20 – Amboli, Green Palace Hotel – 33 km.

17/02/20 – Madkhol, Near Phansewadi stop. – 24 km

18/02/20 – Sawantwadi ISKCON Centre. – 9.3 km

 

December 2020

 

10/12/2020 – Madkhol, Brajesh Prabhu’s home.

11/12/2020 – Madkhol, Brajesh Prabhu’s home. – 20.4 km

12/12/2020 – Amboli, Sri devi temple. – 27.3 km

13/12/2020 – Ajara, Ravalnath temple.

14/12/2020 – Ajara, Ravalnath temple.

15/12/2020 – Ajara, Ravalnath temple. -32.8 km

16/12/2020 – Madilage, Bhaveshwari temple. -7.9 km

17/12/2020 – Kaulage, Ganpati Mandir. – 8km

18/12/2020 – Inchnal, Ganpati Mandir.

19/12/2020 – Inchnal, Ganpati Mandir. – 10 km

20/12/2020 – Gadhinglaj, Shiv Mandir.

21/12/2020 – Gadhinglaj, Shiv Mandir.

22/12/2020 – Gadhinglaj, Shiv Mandir. – 7.5 km

23/22/2020 – Hanimanal, Maruti Mandir. – 7.8 km

24/12/2020 – Alur, Datta Mandir.

25/12/2020 – Alur, Datta Mandir. – 9.8 km

26/12/2020 – Matiwade, Toloba Mandir. –  7.6 km

27/12/2020 – Kangale, Sachidanand Maharaj, Datta Mandir.

28/12/2020 – Kangale, Sachidanand Maharaj, Datta Mandir.

29/12/2020 – Kangale, Sachidanand Maharaj, Datta Mandir. – 10 km

30/12/2020 – Gavhan, Datta Mandir Hall- 9 km

 

Maharashtra Padayatra walked approximate distance of 745.1 km in the year 2020.

Sri Sri Nitai Gaurasundar-3

 

 

 

Copyright © 2006 - 2021 ISKCON Padayatra. All rights reserved.