International Society for Krishna Consciousness - Founder-Acharya: His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Maharashtra Padayatra Itinerary 2021

July 19, 2021

Maharashtra Padayatra Itinerary 2021.

January 2021

01/01/21 – Nipani, Samadhi mandir.

02/01/21 – Nipani, ISKCON Temple.

03/01/21 – Nipani, ISKCON Temple.

04/01/21 – Nipani, ISKCON Temple.

05/01/21 – Nipani, ISKCON Temple.

06/01/21- Nipani, ISKCON Temple. – 2.7 km

07/01/21 – Shiraguppi, Vitthal Mandir.

08/01/21 – Shiraguppi, Vitthal Mandir. – 4.6 Km

09/01/21 – Arjuni, Narsimha Mandir. – 5.7 km

10/01/21 – Budalmug, Hanuman and Devi Mandir.

11/01/21 – Budalmug, Hanuman and Devi Mandir. – 12 km

12/01/21 – Janyad, Vitthal Mandir- 3.5 km

13/01/21 – Mugadi, Vitthal Mandir. – 6 km

14/01/21 – Hastur, Vitthal Mandir.

15/01/21 – Hastur, Vitthal Mandir.- 4.8 km

16/01/21 – Belewadi maja, Hanuman Mandir- 5.2 km

17/01/21 – Haldawadi, Marathi school. – 10 km

18/01/21 – Murgud, Chowgules home.

19/01/21 – Murgud, Chowgules home.- 4.8 km

20/01/21 – Yamge, Devi temple – 3.9 km

21/01/21 – Bastawade, Vitthal temple.- 9.2 km

22/01/21 – Mahakane, Hanuman Temple. – 3.8 km

23/01/21 – Sendur, Vitthal Rukhmini temple. – 30 km

24/01/21 – Siddhanerli, Vitthal and Shiv Temple.

25/01/21 – Siddhanerli, Vitthal and Shiv Temple.

26/01/21 – Siddhanerli, Vitthal and Shiv Temple. – 7.8 km

27/01/21 – Pimpalgaon Khurd, Baseshwar Mandir. – 5.3 km

28/01/21 – Kaneri, prabhus home.

29/01/21 – Kaneri, prabhus home.- 8 km

30/01/21 – Gokul Shirgaon, Krishna Mandir. – 2.2 km

31/01/21 – Uchegaon Kolhapur, Yadav Matajis home. – 7.8 km

 

February 2021

 

01/02/21 – Gadmudshingi, Vitthal Mandir. – 3.8 km

02/02/21 – Vasagade, Vitthal Birdev Mandir. –  8.8 km

03/02/21 – Sangvade, Narsimha Mandir. –  3.4 km

04/02/21 – Pattan Kodole, Vitthal Mandir. –  3.7 km

05/02/21 – Rui, Hanuman Mandir. – 11 km

06/02/21 – Ichalkaranji Centre.

07/02/21 – Ichalkaranji Centre.

08/02/21 – Ichalkaranji Centre.- 5.3 km

09/02/21 – Takwade Marathi kanya vidyalaya.  6.7 km

10/02/21 – Shirthon, Krishna Mandir.-  7.3 km

11/02/21 – Kurundwad, Ganesh Mandir. – 6.4 km

12/02/21 – Narsoba Wadi seva ashram. –  2.1 km

13/02/21 – Shirti Birdev Mandir. –  6.1 km

14/02/21 – Shirol, Yadavnagar Manoj Prabhu.

15/02/21 – Shirol, Yadavnagar Manoj Prabhu. –  2.9 km

16/02/21 – Jaysingpur, Swami Samarth Mandir. – 7.5 km

17/02/21 – Inam Dhamani, Sangli Limaye Mada.

18/02/21 – Inam Dhamani, Sangli Limaye Mada. –  6.8 km

19/02/21 – Miraj. –  8.2 km

20/02/21 – Malgaon, Shri Gaurang Prabhu.

21/02/21 – Malgaon, Shri Gaurang Prabhu. –  9.1 km

22/02/21- Soni, Birdev Mangal Karyalay. – 12 km

23/02/21 – Manerajuri, Birdev Mandir. – 12 km

24/02/21 – Aravade, ISKCON Temple.

25/02/21 – Aravade, ISKCON Temple.

26/02/21 – Aravade, ISKCON Temple.

27/02/21 – Aravade, ISKCON Temple.

28/02/21 – Aravade, ISKCON Temple.

 

March 2021

01/03/2021 – Aravade, ISKCON Temple.- 17 km

02/03/2021 – Biranwadi, Shiv Mandir. – 12 km

03/03/2021 – Karanje, Marathi School.- 8.5 km

04/03/2021 – Manewadi, Vitthal Mandir . – 10 km

05/03/2021 – Talewade, Siddheshwar Mandir. – 2.6 km

06/03/2021 – Atpade, Kaleshwar Mandir. – 12 km

07/03/2021 – Dighanchi, Sidhheshwar Mandir. – 5.9 km

08/03/2021 – Katphal, Hanuman Mandir. – 11 km

09/03/2021 – Mahud, Madhukar Kambale house. – 10 km

10/03/2021 – Phalvan, Hanuman Mandir. – 8 km

11/03/2021 – Piliv, Society Hall. – 8.6 km

12/03/2021 – Tarangfal, Sarpanch Mauli. – 12 km

13/03/2021 – Malshiras. – 12 km

14/03/2021 – Akluj Malwadi, Sawatamadi Mandir. – 4.5 km

15/03/2021 – Bawada, Shivaji Mahavidyalaya.- 21 km

16/03/2021 – Vadapuri, Siddhanath Mandir. – 16 km

17/03/2021 – Indapur.- 7.3 km

18/03/2021 – Hingangaon, Tuljabhawani Mandir. – 11 km

19/03/2021 – Temburni, Om Sai Karyalaya. – 13 km

20/03/2021 – Venegaon, Hanuman Mandir. – 5.1 km

21/03/2021 – Parite, Hanuman Mandir. – 8.7 km

22/03/2021 – Karkamb, Bhajling Samadhi Math. – 11 km

23/03/2021 – Ajoti, School. – 12 km

24/03/2021 – Jagannath Mandir Pandharpur.

25/03/2021 – Jagannath Mandir Pandharpur. – 13 km

26/03/2021 – Sri Sri Radha Pandharinath temple, Pandharpur. – 4.6 km

Maharashtra Padayatra travelled an approximate distance of 478.26 kms in the year 2021.

Till now Maharashtra Padayatra has travelled an approximate total distance of 2281.56 kms from July 2019.

 

Copyright © 2006 - 2021 ISKCON Padayatra. All rights reserved.